Om Rödkullen Panorama

Vad är Rödkullen Panorama?

Rödkullen Panorama är en långsiktig satsning för Åres framtid där vi i nära samarbete med delägaren SkiStar bygger vidare på Åres befintliga skidsystem. Sedan 2018 har ett omfattande hållbarhetsarbete gjorts för att utveckla området i syfte att skapa en attraktiv fjällby. En plats där det är möjligt för människor och natur att mötas i utomhusaktiviteter året om.