Om Rödkullen Panorama

Vad är Rödkullen Panorama?

Rödkullen Panorama är en långsiktig satsning för Åres framtid där vi i nära samarbete med delägaren SkiStar bygger vidare på Åres befintliga skidsystem. Sedan 2018 har ett omfattande hållbarhetsarbete gjorts för att utveckla området i syfte att skapa en attraktiv fjällby. En plats där det är möjligt för människor och natur att mötas i utomhusaktiviteter året om.

Ett levande året runt område

Målet är att Rödkullen ska bli ett levande året runt område med såväl vinter som sommaraktiviteter, för såväl gäster som locals. För att fler permanentboende ska få tillgång till boende på platsen undersöks därför möjligheten att tillskapa hundratalet hyreslägenheter, intentionen är att dessa ska komma i ett tidigt stadie i projektet.

På marken som Rödkullen Panorama disponerar håller en strategi för spår och leder på att utvecklas. Målet är att styra gästflödet till området från Rödkullen och österut mot Åre by och erbjuda en lättillgänglig vandring där de nya lederna ska jacka i det redan befintliga ledsystemet. Ambitionen är att erbjuda hållbara leder som nås direkt från byn och med tydlig skyltning göra det lätt för gästen att agera rätt.