Re-Turn

Vi bidrar till en ansvarsfull och hållbar samhällsutveckling

Vi har förmånen att verka i en expansiv bygd med positiv inflyttning. Samtidigt finns det ett arv som är viktigt att vårda för att skapa bra förutsättningar för framtida generationer. Vi vill därför bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling av Åre kommun, där vi har de sju diskrimineringsgrunderna och de globala målen som utgångspunkt. Genom att stötta ungdomar och föreningar som arbetar för en positiv och långsiktig hållbar samhällsutveckling tror vi att förutsättningarna för framtida generationer i Åre förbättras.

Ansök om stöd

Skicka ett mail till hej@rodkullenpanorama.se. Beskriv varför ni önskar stöd, hur mycket ni önskar från oss samt hur vårt engagemang hos er kan göra skillnad. Er ansökan kommer att behandlas av vårt ”Re-turn-team”!