– Vi tar ett steg i taget. Jag ger mig inte in i någon gissning om tidplan, utan avvaktar nya besked.