Framtid

Långsiktig satsning

Rödkullen Panorama är en långsiktig satsning. Tidsplanen för projektet sträcker sig över 20 år från att den första detaljplanen vunnit laga kraft. 

Läget just nu

Fortsatt kommer flera frågor att hanteras på en övergripande nivå. Frågor som påverkar delar betydligt större än planområdet, så som ”hållbara spår och leder”, rennäringsfrågan, trafikförbättrande åtgärder på E14 och Ullådalsvägen, utbyggnad av skidanläggningen etc.

Den omfattande processen för Planprogrammet är klar och inväntar nu godkännande av Kommunfullmäktige i Åre. Planprogrammet i sig är inte juridiskt bindande utan kan mer ses som en möjlig utveckling för området för att i det senare detaljplanearbetet konkretiseras ytterligare.