Attraktivt fjällboende

Välkommen

Vi gör det möjligt för människor och natur att mötas i utomhusaktiviteter året om och vill skapa en attraktiv destination med hållbarhet i fokus. Vi vill bygga för både gäster och locals.

Rödkullen Panorama är en satsning för Åres framtid där vi samarbetar med SkiStar och bygger vidare på Åres befintliga skidsystem. Vårt mål är att Rödkullen ska bli ett levande åretruntområde, därför undersöker vi också möjligheten av utökade sommaraktiviteter och att tillskapa mer än hundratalet hyreslägenheter så att även fler permanentboende kan få tillgång till boende här. Målet är att dessa ska komma i ett tidigt stadie i projektet.

Hållbarhet har genomsyrat planeringen av projektet
Ski-in/ski-out för alla i Åres befintliga skidsystem
Familjen i fokus med ett mysigt och väl fungerande centrum
I direkt anslutning till befintligt skidsystem planerar Rödkullen Panorama för ett modernt skidområde med tillhörande bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter. Illustrationen tydliggör geografisk placering av projektet.