Attraktivt fjällboende

OM PLANPROGRAMMET FÖR RÖDKULLEN

För att undvika missförstånd kopplat till planprogrammet i Rödkullen önskar vi informera följande

Vi kommer inte att bygga i Ullådalen och inga bostäder planeras på marken väster om Ullådalsvägen.

Vår tanke är att vidareutveckla redan existerande system av nedfarter och liftar där Skistar planerar kommande kapacitetsökning, vädersäkring och modernisering av det framtida skidsystemet i enlighet med underlaget i planprogrammet.

Sedan start har utgångspunkten varit att bygga detta projekt på ett ekologiskt hållbart sätt. Vatten, naturvärden, sediment, ras- och skredrisk, bäckar mm har utretts under flera års tid. Dessa utredningar har legat till grund för Åre Kommuns ambitiösa och genomarbetade planprogram. 

Åresjöns välmående är en mycket viktig aspekt. Här sker en separat Natura 2000 prövning mot Länsstyrelsen för att säkerställa att Åresjön & Ullån skall förbli opåverkad av projektet. I nuvarande planprogram har vi minskat ned byggytan till drygt 30% av det som tidigare låg till grund för området.

Vårt mål är att Rödkullen ska bli ett levande åretruntområde, därför undersöker vi också möjligheten av utökade sommaraktiviteter och att tillskapa mer än hundratalet hyreslägenheter så att även fler permanentboende kan få tillgång till boende här. Målet är att dessa ska komma i ett tidigt stadie i projektet.

Vi avser även att förbättra den befintliga trafiksituationen i området och vid korsningen vid E14.

Välkommen

Nu fortsätter vi att utveckla Åre. Rödkullen Panorama är en satsning för Åres framtid där vi i samarbete med Skistar nu bygger vidare på Åres befintliga skidsystem. Vi gör det möjligt för människor och natur att mötas i utomhusaktiviteter året om och vill skapa en attraktiv destination med hållbarhet i fokus. Vi vill bygga en unik by för både besökare och boende.

Hållbarhet har genomsyrat planeringen av projektet

Ski-in/ski-out för alla i
Åres befintliga skidsystem

Familjen i fokus med ett mysigt och väl fungerande centrum

Med Åre by som närmaste granne ligger Rödkullen Panorama naturskönt vid Åreskutans sluttning, i direkt anslutning till befintligt skidsystem. Med fokus på friluftsliv och familj och med en fantastisk vy över Åredalen erbjuder vi ett attraktivt fjällboende med ski-in/ski-out för alla.

FAQ

Ett avtal om framtagande av planprogram har skrivits med Åre Kommun. Planprogrammet kommer att ställas ut för samråd under sommaren 2021.

Det här är ett projekt som kommer att utvecklas över tid med fokus på ett koncentrerat centrumområde. Den slutliga volymen kommer att preciseras i kommande detaljplanarbeten.

En hållbarhetsplan för hela området var det första dokumentet som togs fram och det har genomsyrat all planering i projektet sedan dess.

Ja, projektet angränsar till befintligt skidsystem i Rödkullen, men ambitionen är att det även skall tillkomma nya nedfarter och liftar i takt med att området utvecklas.

Vi kommer framförallt att erbjuda färdiga projekt i form av lägenheter och lägenhetshus. Men även ett fåtal obebyggda tomter kommer att säljas.

Flera olika typer av boenden kommer att byggas i området, bland annat BRF-projekt med lägenheter i varierande storlekar, 4-6 lägenhetshus och kanske ett eller annat fristående enfamiljshus. 

Ja, här arbetar Rödkullen Panorama, Åre Kommun och Skistar aktivt tillsammans för att skapa ett mysigt och väl fungerande centrum med varierande utbud som främjar området.

Ja, det kommer att byggas planskilda och pistade skidnedfarter mellan husen i Rödkullen. Detta för att säkerställa ski-in/ski-out.

Från Rödkullen Centrum tar det bara några minuter att glida ner till V8:an i Åre by med skidor.

 

Ta E14 från Åre Centrum, riktning Trondheim. Ta höger vid skylten ”Rödkullen” efter ca 2 km. Följ därefter vägen ett par kilometer fram till nästa Rödkullen-skylt och ta höger så är du framme. 

 

Ett planprogram är en handling som redogör för viljeinriktningen för planområdet. Efter ett godkänt planprogram så följer en mer detaljerad process i detaljplanearbetet. 

Frågan ligger hos Åre Kommun, men vår målsättning är att kunna presentera den första detaljplanen under den andra halvan av 2022.

Under hösten 2021 har vi som ambition att presentera mer material kring projektet.

Ladda ner planprogrammet via Åre Kommuns hemsida.

NYHETER

Per Nyberg i Åre om byggprojektet: ”Kommer skapa många arbetstillfällen”

SVT Jämtland /
27 SEPTEMBER 2021

Projektledaren: ”Det här gynnar även befintliga Åre”

SVT Jämtland /
27 SEPTEMBER 2021

Årebor kritiska till nytt stort turistområde: ”Måste skydda naturen”

SVT Jämtland /
27 SEPTEMBER 2021

Markus Näslund om Rödkulleprojektet: "Missuppfattning att koppla ihop vårt projekt med Ullådalen"

LT /
8 OKTOBER 2021

Intresseanmälan

Är du intresserad av att veta mer? Välkommen att höra av dig till oss.

Adress

Rödkullen Panorama
Biblioteksgatan 25B
831 41 Östersund

Projektledare

Markus Näslund
+46 70 108 87 98
markus@rodkullenpanorama.se

Partners